Wie zijn we?

 

Klarafestival sloeg begin 2017 de handen in elkaar met SOS Kinderdorpen, Fedasil, Rode Kruis, Croix-Rouge, Minor-Ndako, Music Fund en UNHCR om de toegang tot muziekonderwijs voor jonge nieuwkomers in België te vergemakkelijken.

 

Op dit moment zijn er enkele duizenden jonge vluchtelingen aanwezig in België. Zij verblijven in verschillende opvangcentra of worden gehuisvest door lokale en/of private initiatieven. Naast materiële hulp – zoals het voorzien van een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij – zorgen opvangcentra voor de nodige begeleiding om het naar school gaan mogelijk te maken. Voor de invulling van hun naschoolse tijd zijn de jonge vluchtelingen echter afhankelijk van wat het opvangcentrum al dan niet zelf organiseert. The Sound of Home brengt hier structureel verandering in.

Vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur zowel een basisrecht als een basisbehoefte zijn om zich ergens thuis te voelen, nam Klarafestival het initiatief tot ‘The Sound of Home’. Via dit beursprogramma krijgen elk jaar een honderdtal jonge vluchtelingen in België de kans om muziekonderwijs te volgen. Dit gebeurt in een muziekacademie in de buurt van waar deze jongeren verblijven. The Sound of Home betaalt het inschrijvingsgeld, de huur van een instrument en het lesmateriaal terug.

Dat de naschoolse tijd buiten het opvangcentrum op zinvolle wijze wordt ingevuld, bevordert de algemene integratie en inclusie van de jonge nieuwkomers. Van meet af aan zet The Sound of Home in op persoonlijk contact om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan individuele noden. De verschillende opvangcentra en muziekscholen dragen het project vanuit hun eigen expertise. Sectoroverschrijdend samenwerken levert daarbij waardevolle kennis en ervaring op.

Wat doet The Sound of Home concreet?

The Sound of Home betaalt  het inschrijvingsgeld van één jaar les in een lokale muziekacademie, de huur van een instrument en de aankoop van het nodige lesmateriaal.*

* zie ‘Voorwaarden’ voor de exacte voorwaarden

The Sound of Home verbindt opvangcentra, ouders, voogden en begeleiders van jonge vluchtelingen met lokale muziekscholen – en omgekeerd.

The Sound of Home ijvert bij de overheid voor een gemakkelijkere toegang van jonge vluchtelingen tot het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) en het ESAHR (Enseignement secondaire artistique à horaire réduit)

Voorwaarden

Wie kan meedoen?

Je komt in aanmerking voor The Sound of Home als:

 • je tussen 6 en 26 jaar oud bent;
 • je nog niet langer dan 2 jaar in België verblijft;
 • je in België een asielprocedure hebt lopen, je subsidiaire bescherming geniet of erkend bent als vluchteling.
Wat houdt de financiële tussenkomst in?

Aantal kandidaten. Het aantal leerlingen dat kan ingeschreven worden voor Sound of Home is beperkt. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 30 september 2019


Inschrijvingsgeld. The Sound of Home baseert zich op de prijzen die het DKO en het ESAHR per leeftijdscategorie hebben vastgelegd. Bij private muziekscholen moet de meerkost door het opvangcentrum, de ouder of voogd worden betaald of door de muziekschool in kwestie in korting worden gegeven.


Lesmateriaal. The Sound of Home vergoedt het lesmateriaal enkel op vertoon van een geldig factuur.


Muziekinstrument. De kosten voor de huur van een muziekinstrument worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald en wordt beperkt tot maximaal 1 jaar.

Wie doet wat?

Engagement! Goodwill! Passie!

De ouder, voogd of begeleider van het opvangcentrum …
 • assisteert wanneer de jongere zich aanmeldt voor The Sound of Home op de website;
 • organiseert het eerste contact met de muziekschool;
 • gaat mee naar de eerste muziekles;
 • kijkt erop toe dat de jongere wekelijks in de muziekschool en weer thuis geraakt;
 • onderhoudt het contact met de muziekschool;
 • motiveert de jongere om naar de lessen te blijven gaan;
 • contacteert bij uitval van de leerling zowel de muziekschool als The Sound of Home en zoekt mee naar een oplossing.
De muziekschool …
 • doet een intakegesprek met de jongere en de ouder, voogd of begeleider van het opvangcentrum;
 • stelt zich flexibel op naar de specifieke doelgroep:
  • de leerling kan zonder eerst een jaar notenleer te moeten volgen meteen starten met instrumentles of zang;
  • er wordt op creatieve wijze omgesprongen met taaldrempels;
  • er is aandacht voor het feit dat nieuwkomers vaak nog in een fase van traumaverwerking zitten;
 • onderhoudt actief de relatie met de leerling en de ouder, voogd of begeleider van het opvangcentrum;
 • gaat ermee akkoord naar oplossingen te zoeken wanneer een leerling stopt en is bereid om eventueel een nieuwe leerling aan te nemen.

The Sound of Home — deelnemende opvangcentra en academies (2018/19)