Het project —

Geef jonge vluchtelingen de kans om muziekles
te volgen in een Belgische muziekschool!

Wat doet The Sound of Home concreet?

The Sound of Home betaalt – voor maximum 150 jonge vluchtelingen – het volledige inschrijvingsgeld van één jaar les in een muziekschool. The Sound Of Home vergoedt ook de huur van een instrument en de aankoop van het lesmateriaal voor 1 schooljaar.*

* zie ‘Voorwaarden’ voor de exacte voorwaarden

The Sound of Home brengt opvangcentra, voogden en begeleiders van jonge vluchtelingen in contact met plaatselijke muziekschool – en omgekeerd.

The Sound of Home ijvert voor structurele aanmoediging voor de deelname van jonge vluchtelingen aan het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) en het ESAHR (Enseignement secondaire artistique à horaire réduit).

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die in België in een asielprocedure zitten en recht hebben op materiële steun of al maximum 1 jaar erkend zijn als vluchteling.*

* Deze voorwaarde geldt voor jongeren die aan de eerste editie van The Sound Of Home deelnamen. The Sound of Home wil hen aanmoedigen om hun muziekles verder te zetten. Als zij tijdens het schooljaar een verblijfsvergunning krijgen, blijven zij in aanmerking voor de financiële tussenkomst van The Sound of Home, zolang het project loopt.

Wat houdt de financiële tussenkomst in?

Aantal kandidaten. The Sound Of Home beschikt over een budget waarmee maximum 150 jongeren ingeschreven kunnen worden.


Inschrijvingsgeld. The Sound Of Home baseert zich op de prijzen die het DKO per leeftijdscategorie heeft vastgelegd. Indien het inschrijvingsgeld hoger is bij een privé-muziekschool, dan moet die meerkost gedragen worden door het opvangcentrum of door de muziekschool in korting worden gegeven.


Lesmateriaal. The Sound Of Home vergoedt het lesmateriaal enkel op vertoon van een geldig factuur.


Muziekinstrument. The Sound of Home voorziet een muziekinstrument gedurende het hele schooljaar.

Wie doet wat?

Engagement! Goodwill! Passie!

Wat doet The Sound Of Home?

The Sound of Home …

 • communiceert over het project
 • verricht lobbywerk bij de overheid
 • zoekt financiële middelen voor de voortzetting van het project
 • werft kandidaten voor de komende jaargangen
 • maakt de koppeling tussen leerling/opvangcentrum en muziekleraar/muziekschool
 • betaalt het inschrijvingsgeld
 • betaalt het gebruik van het instrument via de muziekschool, MusicFund of Maene of particulieren
 • betaalt het lesmateriaal
Wat doet de muziekschool?

De muziekschool …

 • neemt de bewuste keuze om mee te stappen in het project en stelt zich flexibel op naar de specifieke doelgroep.
  • De muziekschool kan een leerling meteen laten starten met instrumentenles, zonder vooraf notenleer te moeten volgen.
  • De muziekschool gaat op creatieve wijze om met taaldrempels
  • De muziekschool gaat empathisch om met het feit dat muziek volgen vaak geen prioriteit is voor de jongeren. Vaak zijn de basisbehoeften van de jongere nog niet vervuld en zit hij/zij nog in een fase van traumaverwerking.
 • is aanwezig op de workshop ‘Omgaan met de doelgroep’, die georganiseerd wordt door The Sound Of Home
 • bezorgt de gegevens van hun contactpersoon aan de contactpersoon van The Sound Of Home.
 • engageert zich tot een intake gesprek met begeleider en jongere in de muziekschool
 • onderhoudt actief de relatie met de leerling en begeleider van het opvangcentrum. Dat houdt in:
  • persoonlijk onthaal op de opendeurdag van de muziekschool
  • rondleiding op de muziekschool
  • organiseren van een proefles
  • tijdens het schooljaar contact houden met de begeleider
 • gaat akkoord dat – bij uitval van een leerling – de vrijgekomen plaats opnieuw ingevuld mag worden door een andere leerling
 • is bereid om halverwege het schooljaar een nieuwe leerling te laten starten
Wat doet de begeleider van het opvangcentrum?

De begeleider …

 • communiceert over het project naar de jongeren
 • staat in voor de aanmelding van de jongere op de website
 • staat in voor het eerste contact met de muziekschool
 • zorgt ervoor dat de geïnteresseerde jongeren op een opendeurdag van de dichtstbijzijnde muziekschool kennis maken met de nieuwe omgeving
 • kijkt erop toe dat de jongeren wekelijks in de muziekschool en weer thuis geraken
 • gaat mee naar de eerste muziekles
 • motiveert de jongeren om naar de lessen te blijven gaan
 • contacteert bij uitval van de leerling de muziekschool en – indien nodig – ook The Sound Of Home om naar een oplossing te zoeken

The Sound of Home — Deelnemende opvangcentra en academies (2017 – 2018)