Het project

Het Klarafestival slaat de handen in elkaar met SOS Kinderdorpen, Fedasil, Rode Kruis, Minor Ndako, het DKO en Flagey om een waardevol, structureel project op te zetten voor het groot aantal aanwezige jonge vluchtelingen in België.

 

Op dit moment verblijven er zo’n 4000 kindvluchtelingen en jongeren in België. Verblijvend in verschillende opvangcentra’s, lokale en/of privé-initiatieven krijgen zij ondersteuning op vlak van de gekende basisbehoeften BBB (bed-bad-brood) en scholing. Daarnaast hangen zij af van het opvangcentrum wat er georganiseerd wordt rond vrijetijdsbesteding en dergelijke.

 

Omdat we als cultuurorganisatie ervan overtuigd zijn dat deelname aan kunst- en cultuur ook een basisbehoefte en -recht is, werd er een structureel georganiseerd project bedacht. Dit gedragen door de reeds vernoemde organisaties.

 

We geven de kans aan jonge vluchtelingen tussen 8 en 25 jaar in België om een muziekinstrument aan te leren, of verder op te nemen als ze dit in land van herkomst al deden. Dit in een muziekacademie in de buurt van hun verblijfcentrum. De reden dat het project georganiseerd wordt buiten het centrum ondersteunt de algemene integratie en inclusie van deze jongeren in hun nabije omgeving. Tal van laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd binnen en buiten het opvangcentrum waar de focus op muziek ligt. Op die manier raken de jongeren meer en meer vertrouwd met het project. De stap om zich in te schrijven in een muziekacademie is minder hoogdrempelig, en wordt des te veiliger ervaren.

 

Elke organisatie draagt het project vanuit zijn expertise. Het sectoroverschrijdend samenwerken is iets waar we allen waardevolle ervaringen en kennis uit halen. De partners ondersteunen en versterken elkaar en het project met ieders know-how.

 

Algemene vragen rond het project?
We helpen je graag verder:
sound@klarafestival.be of 02 548 95 95