Wat doet The Sound of Home concreet?

The Sound of Home betaalt  het inschrijvingsgeld van één jaar les in een lokale muziekacademie, de huur van een instrument en de aankoop van het nodige lesmateriaal.*

* zie ‘Voorwaarden’ voor de exacte voorwaarden

The Sound of Home verbindt opvangcentra, ouders, voogden en begeleiders van jonge vluchtelingen met lokale muziekscholen – en omgekeerd.

The Sound of Home ijvert bij de overheid voor een gemakkelijkere toegang van jonge vluchtelingen tot het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) en het ESAHR (Enseignement secondaire artistique à horaire réduit)

Voorwaarden

Wie kan meedoen?

Je komt in aanmerking voor The Sound of Home als:

 • je tussen 6 en 26 jaar oud bent;
 • je nog niet langer dan 2 jaar in België verblijft;
 • je in België een asielprocedure hebt lopen, je subsidiaire bescherming geniet of erkend bent als vluchteling.
Wat houdt de financiële tussenkomst in?

Aantal kandidaten. Het aantal leerlingen dat kan ingeschreven worden voor Sound of Home is beperkt. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 30 september 2019


Inschrijvingsgeld. The Sound of Home baseert zich op de prijzen die het DKO en het ESAHR per leeftijdscategorie hebben vastgelegd. Bij private muziekscholen moet de meerkost door het opvangcentrum, de ouder of voogd worden betaald of door de muziekschool in kwestie in korting worden gegeven.


Lesmateriaal. The Sound of Home vergoedt het lesmateriaal enkel op vertoon van een geldig factuur.


Muziekinstrument. De kosten voor de huur van een muziekinstrument worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald en wordt beperkt tot maximaal 1 jaar.

Wie doet wat?

Engagement! Goodwill! Passie!

De ouder, voogd of begeleider van het opvangcentrum …
 • assisteert wanneer de jongere zich aanmeldt voor The Sound of Home op de website;
 • organiseert het eerste contact met de muziekschool;
 • gaat mee naar de eerste muziekles;
 • kijkt erop toe dat de jongere wekelijks in de muziekschool en weer thuis geraakt;
 • onderhoudt het contact met de muziekschool;
 • motiveert de jongere om naar de lessen te blijven gaan;
 • contacteert bij uitval van de leerling zowel de muziekschool als The Sound of Home en zoekt mee naar een oplossing.
De muziekschool …
 • doet een intakegesprek met de jongere en de ouder, voogd of begeleider van het opvangcentrum;
 • stelt zich flexibel op naar de specifieke doelgroep:
  • de leerling kan zonder eerst een jaar notenleer te moeten volgen meteen starten met instrumentles of zang;
  • er wordt op creatieve wijze omgesprongen met taaldrempels;
  • er is aandacht voor het feit dat nieuwkomers vaak nog in een fase van traumaverwerking zitten;
 • onderhoudt actief de relatie met de leerling en de ouder, voogd of begeleider van het opvangcentrum;
 • gaat ermee akkoord naar oplossingen te zoeken wanneer een leerling stopt en is bereid om eventueel een nieuwe leerling aan te nemen.

The Sound of Home — deelnemende opvangcentra en academies (2018/19)