Muziekles
in Belgische muziekacademies
voor jonge vluchtelingen!

WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE?

 

Klarafestival sloeg begin 2017 de handen in elkaar met SOS Kinderdorpen, Fedasil, Rode Kruis, Croix-Rouge, Minor-Ndako, Music Fund en UNHCR om de toegang tot muziekonderwijs voor jonge nieuwkomers in België te vergemakkelijken.

 

Op dit moment zijn er enkele duizenden jonge vluchtelingen aanwezig in België. Zij verblijven in verschillende opvangcentra of worden gehuisvest door lokale en/of private initiatieven. Naast materiële hulp – zoals het voorzien van een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij – zorgen opvangcentra voor de nodige begeleiding om het naar school gaan mogelijk te maken. Voor de invulling van hun naschoolse tijd zijn de jonge vluchtelingen echter afhankelijk van wat het opvangcentrum al dan niet zelf organiseert. The Sound of Home brengt hier structureel verandering in.

Vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur zowel een basisrecht als een basisbehoefte zijn om zich ergens thuis te voelen, nam Klarafestival het initiatief tot ‘The Sound of Home’. Via dit beursprogramma krijgen elk jaar een honderdtal jonge vluchtelingen in België de kans om muziekonderwijs te volgen. Dit gebeurt in een muziekacademie in de buurt van waar deze jongeren verblijven. The Sound of Home betaalt het inschrijvingsgeld, de huur van een instrument en het lesmateriaal terug.

Dat de naschoolse tijd buiten het opvangcentrum op zinvolle wijze wordt ingevuld, bevordert de algemene integratie en inclusie van de jonge nieuwkomers. Van meet af aan zet The Sound of Home in op persoonlijk contact om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan individuele noden. De verschillende opvangcentra en muziekscholen dragen het project vanuit hun eigen expertise. Sectoroverschrijdend samenwerken levert daarbij waardevolle kennis en ervaring op.

Doelstellingen

 

  • KINDEREN VOOROP. Talloze kinderen en jongeren op de vlucht missen zekerheid, warmte, een thuis … Dit project is er voor hen. Met The Sound of Home hopen we het leed van oorlogskinderen op de vlucht te verzachten.
  • INTEGRATIE. Jonge vluchtelingen komen via diverse circuits zoals het Rode Kruis, Croix-Rouge, Fedasil of de gemeentelijke OCMW’s terecht in opvangcentra. Zij moeten hun leven weer vanaf nul opbouwen. In de muziekschool kunnen ze in een ongedwongen omgeving contacten leggen met leeftijdsgenoten.
  • CULTUURPARTICIPATIE. Jonge vluchtelingen zijn zo sterk bezig met overleven dat kunst en cultuur een overbodige luxe lijken. Kunst- en cultuurparticipatie brengt mensen echter bij elkaar en kan als geen ander wonden helen.