Geef jonge vluchtelingen
de kans om muziekles
te volgen in een Belgische
muziekschool!

Concept

 

Het Klarafestival sloeg begin 2017 de handen in elkaar met SOS Kinderdorpen, Fedasil, Rode Kruis, Croix-Rouge, Minor Ndako, Music Fund en UNHCR om een waardevol, structureel project op te zetten voor het groot aantal aanwezige kindvluchtelingen in België.

 

Op dit moment zijn er zo’n 4000 kinderen en jongeren aanwezig in België. Verblijvend in verschillende opvangcentra’s, lokale en/of privé-initiatieven krijgen zij ondersteuning op vlak van de gekende basisbehoeften BBB (bed-bad-brood) en scholing. Daarnaast hangen zij af van het opvangcentrum wat er georganiseerd wordt rond vrijetijdsbesteding en dergelijke. Structureel wordt er nationaal nog niets georganiseerd voor deze jongeren. Daar willen wij verandering in brengen!

Omdat we als cultuurorganisatie ervan overtuigd zijn dat deelname aan kunst- en cultuur ook een basisbehoefte en -recht is, bedacht het Klarafestival in samenwerking met SOS Kinderdorpen een structureel georganiseerd project.

Zo’n 100-tal jonge vluchtelingen tussen 8 en 25 jaar kregen in België de kans om in het academiejaar 2017–2018 een muziekinstrument te leren bespelen, of verder opnemen als ze dit in land van herkomst al deden. Dit gebeurde in een muziekacademie in de buurt van hun verblijfcentrum. Via The Sound of Home wordt hun inschrijvingsgeld én de huur van een instrument betaald.

De reden dat het project georganiseerd wordt buiten het centrum ondersteunt de algemene integratie en inclusie van hen in hun nabije omgeving. Er wordt vanaf het begin ingezet op persoonlijk contact zodat we drempels en noden/behoeften leren kennen om hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Elke organisatie draagt het project vanuit zijn expertise. Het sectoroverschrijdend samenwerken is iets waar we allen waardevolle ervaringen en kennis uit halen. De partners ondersteunen en versterken het project met eigen know-how.

Het project wordt in de toekomst verder gezet.

Doelstellingen

 

  • KINDEREN VOOROP: talloze kinderen op de vlucht missen zekerheid, warmte, een thuis… Dit project focust uitsluitend op kinderen en jongeren. Het belangrijkste doel van het project is het lot van oorlogskinderen op de vlucht te verzachten.

  • INTEGRATIE: deze kinderen komen via diverse circuits zoals het Rode Kruis, Croix-Rouge, Fedasil of de gemeentelijke OCMW’s terecht in opvangcentra. Zij moeten hun leven weer vanaf nul opbouwen. Daarom bieden wij de kans aan jonge vluchtelingen om vrienden te maken in de muziekschool, buiten het centrum waar ze leven.

  • CULTUURPARTICIPATIE: vluchtelingenkinderen zijn zo sterk met overleven bezig, dat kunst en cultuur amper in hun leven voorkomen. Nochtans brengt kunst niet alleen mensen samen, maar heeft ze ook helende kracht.