Muziekles
in Belgische muziekacademies
voor jonge vluchtelingen!

In het schooljaar 2019/20 beleefde The Sound of Home haar laatste editie. De voorbije drie jaar kregen meer dan 300 jonge nieuwkomers zowel financiële als organisatorische ondersteuning bij het volgen van muziekonderwijs in Belgische muziekacademies.
Met de recente aanstelling van Joost Fonteyne als algemeen directeur zal het sociaal-educatieve luik van Festival van Vlaanderen Brussel in de toekomst echter andere vormen aannemen. Vanaf dit jaar zetten we bijvoorbeeld versterkt in op wijkprojecten, met als doel een inclusiever, duurzamer en – in het licht van de coronacrisis – ook veiliger Klarafestival te kunnen organiseren. Hou onze website in de gaten voor meer informatie!